LC 系列冷却器

当前位置:首页 > LC 系列冷却器
LC 系列冷却器
LC 系列冷却器
产品详情

一、型号说明
                                                   
                                                   
二、规格型号及性能参数表                                                                                                 

参数/系列型号冷却面积
                                                          m2
工作压力工作温度
                                                          °C
压力降MPa介质粘度
                                                          厘沲
油水
                                                          流量比
换热系数
                                                          W/m2·k
油侧水侧
LC10.4~3.5<=1.6<=100<=0.1<=0.0520~3001:1
                                                          左右
>=320
LC26~10
LC1.0~5

三、LC型冷却器尺寸示意图                                               

                                                     
型号A                                                      B                                                      C                                                      D                                                      M                                                      F                                                      G                                                      
LC1-0.4L/L3962404088.5152G1"G0.75"
LC1-0.6L/L5614054088.5152G1"G0.75"
LC1-0.8L/L6885324088.5152G1"G0.75"
LC1-1.0L/L8216654088.5152G1"G0.75"
LC1-1.2L/L9618054088.5152G1"G0.75"
LC1-1.3L/L56137480133218G1"G1"
LC1-1.7L/L68750080133218G1"G1"
LC1-2.1L/L82163480133218G1"G1"
LC1-2.6L/L96377680133218G1"G1"
LC1-3.0L/L111392680133218G1"G1"
LC1-3.5L/L1271108480133218G1"G1"
LC-1.0L/L36716080133218G1"G1"
LC-1.6L/L54734080133218G1"G1"
LC-2.5L/L74754080133218G1"G1"
LC-3.2L/L91771080133218G1"G1"
LC-4.0L/L111791080133218G1"G1"
LC-5.0L/L1271106480133218G1"G1"
LC-6.0L/L1090870128219309G2"G1.5"
LC-7.2L/L12601040128219309G2"G1.5"
LC-8.5L/L13021280128219309G2"G1.5"
LC-10L/L17501530128219309G2"G1.5"


上一篇:没有了;

下一篇:没有了;